Author: Vojtěch Tomiška - 01.01.2024 - Pardubice - View by 151 people

Registration number 188
Type Iveco Urbanway 12M
Company DP města Pardubic (Iveco Urbanway 12M)
Route 15
Station Hlavní nádraží
City Pardubice
Uploaded 15.02.2024