Author: Tobiáš Kodýs - 01.05.2021 - Praha - View by 1476 people

Registration number 2172
Type Ringhoffer "Plecháč"
Company DP hlavního města Prahy (Ringhoffer "Plecháč")
Route 41
Station Královský Letohrádek
Street Mariánské hradby
City Praha
Uploaded 02.05.2021