Author: Tobiáš Kodýs - 31.03.2021 - Brno - View by 1335 people

Zátah z linky 6.

Registration number 1653+1654
Type Pragoimex T3R.PV
Company DP města Brna (Pragoimex T3R.PV)
Route 1
Station Výstaviště hlavní výstup G2
Street Hlinky
City Brno
Uploaded 01.04.2021