Author: Bubla - 29.08.2020 - Praha - View by 2250 people

Registration number 6003
Type Tatra T2
Company DP hlavního města Prahy (Tatra T2)
Route X
Station Vozovna Střešovice
City Praha
Uploaded 06.09.2020