Author: Marek Jelínek - 04.07.2019 - Jaroměř - View by 1525 people

Registration number 854
Company České dráhy
Station Jaroměř
City Jaroměř
Uploaded 26.04.2020
Nejde náhodou o 843 011-8? Výrobce by byl tím pádem Moravskoslezská vagonka.
Evidenční číslo: 843 011-8
Typ vozidla: Moravskoslezská vagonka 843
Odkaz vozu: 95552