Author: HanzWayne - 02.03.2014 - Praha - View by 2663 people

Registration number 749 039-4
Type ČKD T478.1
Company České dráhy (ČKD T478.1)
Route S8
Station Praha hlavní nádraží
City Praha
Uploaded 28.03.2014
Typ vozidla: ČKD Praha T478.1 nikoliv ČKD T478.1
Typ vozidla: ČKD Praha T478.1 nikoliv ČKD T478.1