Author: Daniel Horňák - 30.07.2012 - Prievidza [SK] - View by 3034 people

Type Karosa LC936
Company SAD Prievidza [SK] (Karosa LC936)
Station garáž Ciglianska cesta
City Prievidza [SK]
Uploaded 23.12.2012