Author: Tomáš Kyncl - 23.07.2011 - Praha - View by 3648 people

Registration number 6957
Type ČKD Tatra T3
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3)
Route 7
Station Radlická
City Praha
Uploaded 30.07.2011